Wybory do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

ngo.jpg
ngo.jpg

3 kwietnia 2024 r. zakończył się nabór kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

20 marca 2024 r. Prezydent Miasta Puławy ogłosił nabór kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Miasta Puławy.

Każda organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogła zgłosić jednego kandydata.

W terminie od 21.03.2024 r. do 3.04.2024 r. wpłynęło 12 kompletnych zgłoszeń.

Lista kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji:
1. Artur Kwapiński – Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”
2. Dariusz Łysiak – Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
3. Beata Biaduń-Sierocka – Stowarzyszenie „Tym Sposobem”
4. Artur Witkowski – Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna
5. Anna Marzec – Koło Puławskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
6. Agnieszka Wójcik - Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa
7. Mateusz Okomski – Stowarzyszenie „Razem dla Puław”
8. Katarzyna Wietecha – Stowarzyszenie „Puławianie”
9. Hanna Malik-Kiraga – Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
10. Renata Szczypa – Stowarzyszenie „Rodzina”
11. Kamila Salwowska-Duk – Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”
12. Magdalena Jurek-Tokarska – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”

W głosowaniu w wyborach do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji może wziąć udział każda organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Miasta Puławy.

UWAGA:
Każda organizacja pozarządowa może oddać głos maksymalnie na sześciu kandydatów do Rady.

Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej, która jest dostępna w Urzędzie Miasta Puławy.

Głosowanie trwa od 15 do 30 kwietnia 2024 r., zgodnie z podanym harmonogramem:
15.04.2024 r. – godz. 13.30-15.30, pok. 227, II piętro
16.04.2024 r. – godz. 8.00-10.00, pok. 227, II piętro
17.04.2024 r. – godz. 8.00-10.00, pok. 227, II piętro
18.04.2024 r. – godz. 15.00-17.00, pok. 227, II piętro
19.04.2024 r. – godz. 13.30-15.30, pok. 227, II piętro
20.04.2024 r. – godz. 10.00-12.00, pok. 7, parter
22.04.2024 r. – godz. 8.00-10.00, pok. 227, II piętro
23.04.2024 r. – godz. 13.30-15.30, pok. 227, II piętro
24.04.2024 r. – godz. 13.30-15.30, pok. 227, II piętro
25.04.2024 r. – godz. 15.00-17.00, pok. 227, II piętro
26.04.2024 r. – godz. 8.00-10.00, pok. 227, II piętro
27.04.2024 r. – godz. 10.00-12.00, pok. 7, parter
29.04.2024 r. – godz. 8.00-10.00, pok. 227, II piętro
30.04.2024 r. – godz. 8.00-10.00, pok. 227, II piętro

Załączniki do artykułu

 • wykaz imienny kandydatów PDF, 335.07 KB

  Wykaz imienny kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

 • A.71.2024.ES PDF, 359.99 KB

  ZARZĄDZENIE Nr A/71/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru Karty do głosowania w wyborach do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

 • upoważnienie do głosowania DOCX, 21.7 KB

  Upoważnienie do głosowania w wyborach do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

 • oświadczenie o prowadzeniu działalności DOCX, 21.5 KB

  Oświadczenie o prowadzeniu działalności na terenie Miasta Puławy