Standardy ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych

Zdjęcie dłoni dzieci z napisem ,,Safety" - bezpieczeństwo dzieci
Zdjęcie dłoni dzieci z napisem ,,Safety" - bezpieczeństwo dzieci

Nowelizacja ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich nakłada m.in. na organizacje pozarządowe nowe obowiązki.

Każdy pracodawca lub inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich (dzieci do 18 roku życia), lub z opieką nad nimi ma obowiązek weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym swoich pracowników i innych osób przez siebie zatrudnionych.

Czynności te muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy z dziećmi.

Zapisy te obowiązują od 15 lutego 2024 r.

 

Drugim obowiązkiem wynikającym z ustawy jest opracowanie standardów ochrony małoletnich.

Standardy te powinny określać w szczególności:
- zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem;
- wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi;
- zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu;
- zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego;
- procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego.

Standardy powinny zostać udostępnione na stronie internetowej danego podmiotu oraz wywieszone w widocznym miejscu w jego lokalu. Ponadto skrócona wersja standardów powinna zawierać informacje przeznaczone dla małoletnich.

Termin na wprowadzenie standardów ochrony małoletnich wyznaczono na 15 sierpnia 2024 r.

Załączniki do artykułu

  • ustawa Dz.U. z 2016 r. poz. 862 PDF, 591.99 KB

    Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich