Program „Sportowe Wakacje +” 2023

Program Sportowe Wakacje + 2023
Program Sportowe Wakacje + 2023

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło nabór na operatorów Programu „Sportowe Wakacje +” w 2023 roku.

Operatorem krajowym obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Zadaniem operatora jest rekrutacja realizatorów obozów sportowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo to 10 mln zł. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji przeprowadzanej przez Operatora, znajdą się w najbliższym czasie na stronach Fundacji LOTTO https://www.fundacjalotto.pl

Operatorem krajowym upowszechniania strzelectwa został Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Zadaniem operatora jest przeprowadzenie na terenie całej Polski rekrutacji uczestników zajęć strzeleckich. Kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo to 5 mln zł. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji przeprowadzanej przez Operatora, znajdą się w najbliższym czasie na stronach PZSS https://www.pzss.org.pl

Program „Sportowe Wakacje +” organizowany jest po raz czwarty.

Głównymi celami zadań realizowanych w ramach programu są:
- uczestnictwo w aktywnym sportowym wypoczynku,
- kształtowanie zdrowego stylu życia,
- upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie,
- dążenie do zwiększenia uczestnictwa Polaków w sporcie,
- wdrażanie najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych,
- popularyzacja strzelectwa,
- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych,
- upowszechnianie postaw proobronnych,
- stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych,
- stworzenie warunków do optymalizacji wykorzystania lokalnej infrastruktury strzeleckiej.