Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii
Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Ministerstwo Sportu i Turystyki wyłoniło operatora krajowego Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii. Został nim Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie.

Na realizację zadania Ministerstwo przeznaczyło 50 mln zł.

Zadaniem operatora jest udzielenie wsparcia finansowego dla organizacji sportowych półkolonii realizowanych na terenie całego kraju. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej operatora.

W ramach Programu przewidziano wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii. Wszyscy uczestnicy półkolonii będą mieli zapewnione w ich trakcie, co najmniej 3h aktywności fizycznej dziennie z naciskiem na popularne w danym regionie sporty, a także dodatkowe atrakcje. Ponadto, uczestnicy półkolonii odbędą dedykowane zajęcia ze specjalistami: fizjoterapeutami, dietetykami psychologami. Spotkania te posłużą diagnozie uczestników półkolonii i będą miały na celu przygotowanie ich do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Program wpłynie na upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej, będzie promował zdrowy i aktywny styl życia. Przysłuży się promocji właściwych nawyków dietetycznych, a także przyczyni do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży, które zwłaszcza po okresie pandemii Covid-19 doświadczają w tym zakresie trudności.

Inicjatywa opracowania i wdrożenia Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze utrzymania dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski.