Podziękowania dla Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Prezydent Miasta Puławy i członkowie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji
Prezydent Miasta Puławy i członkowie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj podziękował członkom Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji za pracę w Radzie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwijania i wzmacniania współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent wyraził swoje uznanie i szacunek wszystkim członkom Rady za twórczy wkład w rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej. Zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, w jak istotny sposób współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi przyczynia się do umacniania pozycji i roli organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej naszego miasta.

Spotkanie było również okazją do podsumowania pracy Rady oraz określenia dalszych kierunków współpracy i wyzwań jakie stoją przed Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Skład Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji stanowili:

  1. Renata Szczypa – Przewodnicząca
  2. Kamila Salwowska-Duk – Wiceprzewodnicząca
  3. Justyna Jeżak
  4. Bożena Krygier
  5. Edward Księżniak
  6. Artur Kwapiński
  7. Anna Marzec
  8. Edyta Tokarczyk
  9. Agnieszka Zamojska
  10. Kamil Zięcina

 

Ponadto Prezydent poinformował wszystkich, że w dniu wczorajszym ogłosił rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. W związku z czym zaprosił do składania swoich kandydatur. Szczegółowe informacje o adresie można znaleźć na stronie.