Otwarte konkursy ofert rozstrzygnięte

Foto: Pixabay,

W ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Puławy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku wzięło udział łącznie 35 stowarzyszeń i klubów sportowych. Złożonych zostało 70 ofert. Dofinansowanie na realizację 51 zadań publicznych otrzymają 33 podmioty na łączną kwotę 2.262.175,20 zł.

  • Na realizację 3 zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 489.357,20 zł dotację otrzymają 2 podmioty:

- Koło Puławskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

- Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

  • Na realizację 1 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na kwotę 90.000 zł dotację otrzyma 1 podmiot: Stowarzyszenie „Rodzina”.

 

  • Na realizację 22 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na kwotę 897.818 zł dotację otrzyma 10 podmiotów:

- Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego

- Fundacja BezMiar

- Fundacja „Praesterno”

- Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

- Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

- Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”

- Stowarzyszenie MONAR

- Stowarzyszenie „Rodzina”

- Stowarzyszenie „Tym Sposobem”

- Towarzystwo Nowa Kuźnia

 

  • Na realizację 31 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 785.000 zł dotację otrzymają 23 podmioty:

- Akademia Piłkarska Drużyna Marzeń

- Fundacja BezMiar

- Klub Sportowy Akademia Piłkarskie Perełki

- Klub Sportowy „Azoty-Puławy”            

- Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna

- Klub Sportowy „Pogoń” Puławy

- Klub Sportowy „Puławska Akademia Karate Tradycyjnego”

- Klub Sportowy „Wisła” Puławy

- Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”

- Międzyśrodowiskowy Klub Sportowy „MOW” Puławy

- Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT

- Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej               

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Bushidan Judo

- Stowarzyszenie Sportowe „Sportowe Puławy”

- Szkolny Klub Tenisowy „SMECZ” Puławy

- Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy

- Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy”

- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”

- Uczniowski Klub Sportowy „Niwa-Puławy”

- Uczniowski Klub Sportowy „Wisełka 1”

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ANDROS

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy SKOK

- Żeński Klub Sportowy „Izabella” Puławy          

 

Dziękujemy stowarzyszeniom i klubom sportowym za zaangażowanie i wspólne działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Gratulujemy!!!