Nabór kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

ngo.jpg
ngo.jpg

Prezydent Miasta Puławy ogłasza rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Termin zgłaszania kandydatów na członków PRDPP VI kadencji: od 21.03.2024 r. do 3.04.2024 r.

Kandydatów na członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Miasta Puławy.

Każda organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata na członka PRDPP VI kadencji odbywa się na Karcie zgłoszenia kandydata, której wzór został określony zarządzeniem nr A/48/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia wzoru Karty zgłoszenia kandydata na członka Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Kartę zgłoszenia kandydata na członka PRDPP VI kadencji wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Puławy:

1) osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5, w godzinach pracy Urzędu;

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.

Niekompletne zgłoszenie kandydata na członka PRDPP VI kadencji podlega odrzuceniu.

Załączniki do artykułu

 • ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy PDF, 52.57 KB

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

 • A.48.2024.ES PDF, 254.24 KB

  ZARZĄDZENIE Nr A/48/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia wzoru Karty zgłoszenia kandydata na członka Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

 • uchwala 578.2024 PDF, 212.18 KB

  UCHWAŁA NR LXVIII/578/24 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • Karta zgłoszenia kandydata na członka PRDPP VI kadencji DOCX, 21.79 KB

  Karta zgłoszenia kandydata na członka Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

 • Oświadczenie kandydata na członka PRDPP VI kadencji DOCX, 20.78 KB

  Oświadczenia kandydata na członka Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji

 • Klauzula informacyjna DOCX, 21.62 KB

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych kandydata na członka Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji