Waldemar Żerek

Pan Waldemar Żerek w okresie okupacji niemieckiej od stycznia 1945r. był zaprzyjaźnionym młodym żołnierzem AK przyjmując ps. „Walet".

Pan Waldemar Żerek w okresie okupacji niemieckiej od stycznia 1945r. był zaprzyjaźnionym młodym żołnierzem AK przyjmując ps. „Walet". Kończy podziemną szkołę podoficerską i otrzymuje awans na kaprala i dowódcę sekcji w obwodzie Puławy podporządkowanej oddziałom „Orlika", „Zawiei". W okresie od stycznia 1945r. do marca 1947r. walczy nadal w ROAK i WiN.

Działając w tych strukturach Państwa Podziemnego był łącznikiem w Rejonie 8 Puławy w pod obwodzie „B".

Do akcji „Burza" przystąpił jako młody, ale doświadczony w konspiracji żołnierz i przydzielono go wraz z drużyną do oddziału „Zagończyka" p. por. Franciszka Jerzego Jaskulskiego.

Do jego stałych zadań jako podoficera AK należy również ochrona Komendy Podobwodu „B" w Puławach tj. Komendanta kpt. Stanisława Węglewskiego ps. „Lechit".

W okresie „Burzy" bierze udział w walkach o wyzwolenie Końskowoli i Puław w oddziale „Zagończyka". Na rozkaz dowództwa wraz ze swoją drużyną wkracza od strony Wronowa do opuszczonych przez Niemców Puław tj. w dn. 25 lipca 1944r.

W czasie marszu na Puławy na wysokości Młynki ostrzeliwują z nisko lecący niemiecki samolot zawiadowczy, który trafiony zaczyna dymić i odlatuje za Wisłę.

Po wkroczeniu do Puław nie napotykają na żaden opór nieprzyjaciela, gdyż Niemcy wysadzili most i są już po drugiej stronie rzeki. Po zameldowaniu się u Komendanta Miasta st. Wachmistrza Mieczysława Kleszczewskiego ps. „Janusz I" dostają rozkaz ochrony ludności przed grabieżami oraz przeciwdziałaniu ewentualnym próbom przedostania się przez Wisłę dywersantów niemieckich. Jego drużyna stacjonuje 1 dobę w parku na wysokim wzgórzu, a później na wysokości dawnej elektrowni obok mostu. Po rozpoznaniu położenia przeciwnika prowadzą z Niemcami krótką wymianę ognia.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej kapral Waldemar Żerek ps. „Walet" zgłasza swoją gotowość do dalszej pracy w konspiracji tym razem z drugim okupantem sowieckim. Działając w Stowarzyszeniu WiN awansowany jest na dowódcę sekcji. Pod kierownictwem Bolesława Litwińskiego „Zawiei" prowadzi akcję „K" na wzór prowadzonej akcji „N" w czasie okupacji niemieckiej. Kontaktuje komendanta obwodu kpt. „Justa" Piotra Ignaczak z ludźmi z oddziału „Orlika" por. Mariana Bernaciaka oraz z oddziałem „Zagończyka" Jerzego Jaskulskiego.

Bierze udział w wielu akcjach zbrojnych. Unikając aresztowania przez funkcjonariuszy UB udaje się do Kraśnika Lub.  Praca konspiracyjna i zbrojna staje się coraz trudniejsza na rozkaz przełożonych wyjeżdża do Wrocławia, aby zgubić za sobą trop UB. Również i tam dopadają go agenci UB, więc postanawia skorzystać ze zbliżającej się amnestii i w dn. 6 marca 1947r. ujawnia się w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa we Wrocławiu, natomiast po powrocie do Puław zdaje w PUBP posiadaną broń. W Puławach pozostać nie może, gdyż grozi mu ponownie aresztowanie, a dom jego został przez władze komunistyczne zarekwirowany i zajęty w całości.

W październiku 1951r. Urząd Bezpieczeństwa aresztuje na kilka miesięcy jego matkę i siostrę. Pan Waldemar Żerek znów zaczyna się ukrywać przenosząc się do Świdnicy. Jako młody człowiek postanawia jednak się kształcić zdaje drugi raz maturę (pierwszą w Puławach tajne nauczanie), kończy w 1952r. Liceum Administracyjno-Prawne następnie zostaje studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ale po aresztowaniu rodziny przez UB jest z uczelni relegowany jako „element niepewny". W roku 1953 podejmuje prace we Wrocławskich Zakładach Włókien Sztucznych.  Zapada na chorobę zawodową (chroniczne zatrucie dwusiarczkiem węgla) i od tego czasu pozostaje na rencie inwalidzkiej.

W 1970 roku po wielu staraniach władze komunistyczne oddają Jego rodzinie przez tyle lat bezprawnie zajęte mieszkanie i powraca do Puław.

W końcu lat 70 tych p. Waldemar Żerek kontaktuje się z Pułkownikiem ,Żeliwą" Zygmuntem Żyłką Żebrackim jest częstym gościem już w jego odzyskanym domu. Dzięki zabiegom Pułkownika „Żeliwy", w które włącza się Waldemar powstaje Środowisko Żołnierzy 15 pp. AK Wilków, które upamiętniło wiele miejsc walki Armii Krajowej, a także wykonało liczne pomniki i tablice poświęcone pamięci poległych i pomordowanych żołnierzy AK Obwodu Puławy. Pan Kapitan Waldemar Żerek swoją dalszą służbę Polsce działa w szeregach kombatantów ŚZŻ AK Koło Puławy i przez ponad dwie dekady pełni zaszczytną funkcję członka Zarządu, Wiceprezesa oraz Prezesa Kola. Pan Waldemar mobilizuje młodszych członków SZZ i AK Koło Puławy do ciągłego czynu szerzenia patriotyzmu i dbania o dobre imię Polski. Wspiera swoim udziałem spotkania z okazji świąt państwowych, prelekcji historycznych i innych lokalnych uroczystości.

 


Odznaczenia:

  • Krzyż Armii Krajowej
  • Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
  • Krzyż Partyzancki
  • Medal Wojska (trzykrotnie)
  • Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
  • Odznaka pamiątkowa za akcje „Burza"
  • Odznaka 15 pp. „Wilków" AK
  • Medal 1000-lecia Państwa Polskiego
  • Krzyż WiN
  • Złota odznaka ZZ WRP nadana przez Zarząd Główny w Londynie.

 


Opis okoliczności wręczenia tytułu Honorowy Obywatel Miasta Puławy:

 

Wręczono  na sesji Rady Miasta Puławy, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. Pani Barbara Żerek – żona, w imieniu Pana Waldemara Żerka odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Puławy, medal pamiątkowy i odznakę.