Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 25 w budynku przy ul. Sienkiewicza 15, opisany w załączniku do Zarządzenia Nr A/21/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2022 r. (liczba porządkowa 1 w tabeli).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/21/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2022 r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 8 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Dokument z wykazem nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku .pdf (sekcja Załączniki do artykułu)

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A.21.2022.GN.pdf PDF, 161.05 KB

    Zarządzenie Nr A-21-2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej