Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działkach nr 766/38 i nr 766/33

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonych do zbycia (oddania w użytkowanie wieczyste ) w drodze bezprzetargowej:

1.   oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1920/19570 części w działce oznaczonej  nr 766/38 o pow. 0,0384 ha;

2.   oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1890/30095 części w działce oznaczonej  nr 766/33 o pow. 0,0630 ha.

Wykazy stanowiące załączniki do Zarządzenia Nr A/184/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 września 2022 r. i A/185/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 września 2022 r. podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 15 września 2022r. do dnia 5 października 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6- ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

 

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach.

Załączniki do artykułu