Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załączniki do Zarządzeń Nr: A/75/2024 i A/76/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszono 2 wykazy nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/75/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 kwietnia 2024r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku przy ul.Krańcowej 17 w Puławach.

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/76/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 kwietnia 2024r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ul.Kaniowczyków 3 w Puławach.

Wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni od dnia 16 kwietnia 2024r. do dnia 6 maja 2024r. i znajdują się w załączonych niżej plikach PDF.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazów w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Załączniki do artykułu