Modernizacja boisk szkolnych Sp nr 3, SP nr 10 i ZSO nr 1 im. KEN

Boisko piłkarskie po modernizacji przy SP nr. 10
Boisko piłkarskie po modernizacji przy SP nr. 10

Dobra pogoda sprzyja przebudowie boisk szkolnych w ramach zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach”.

Dobra pogoda sprzyja przebudowie boisk szkolnych w ramach zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach”. Intensywne prace trwają przy modernizacji boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, przy Szkole Podstawowej nr 10 im. A. Mickiewicza w Puławach oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach. Modernizacje mają się zakończyć maksymalnie w trzecim kwartale tego roku.

Dzięki zmianom w Rządowym Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, pojawiła się możliwość dokonywania zmian w dotychczas składanych wnioskach. Decyzją Prezesa Rady Ministrów nasz nowy wniosek został zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej na kwotę 11.890.000,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 13.212.000,00 zł, z czego kwota 1.322.000,00 zł będzie stanowiła wkład własny.