Lista tagów

  • Zbiórki artykułów szkolnych w placówkach pocztowych

    Zbiórki artykułów szkolnych w placówkach pocztowych

    Poczta Polska, Fundacja „Pocztowy Dar” oraz fundacje „Happy Kids” i „Inicjatywa” już zbierają wyprawki szkolne dla potrzebujących dzieci. Jak w czasie poprzednich zbiórek, klienci, kontrahenci i Pracownicy mogą przekazać dla nich produkty zakupione w placówkach Poczty Polskiej.