Lista tagów

  • mObywatel 2.0. Twój PESEL w Twoich rękach. Zastrzeż go w aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji. Minister do spraw Polityki Senioralnej.

    Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane

    Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.