Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury: nabór wniosków

Foto: Zasoby UM,

18 maja 2022 r. weszła w życie uchwała nr XLVI/428/22 Rady Miasta Puławy w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W odniesieniu do dotychczas obowiązującej uchwały najistotniejsza zmiana dotyczy terminu składania wniosków. Wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej za dany rok składa się do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Natomiast wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej składane do 31 grudnia 2022 r. mogą obejmować osiągnięcia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Treść uchwały.