Biennale Fotografii Puławskiej

Aparaty fotograficzne
Foto: canva.com, Aparaty fotograficzne

Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii do wzięcia udziału w Biennale Fotografii Puławskiej -jest to wystawa przeglądowa prezentująca zarówno prace osób profesjonalnie zajmujących się fotografią, jak i amatorów ze środowiska puławskiego.

Celem Biennale jest stworzenie możliwości fotografującym z Puław do zaprezentowania swoich prac szerszemu forum odbiorców i promocji lokalnej fotografii. To również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów w środowisku pasjonatów fotografii. Tematyka tegorocznego Biennale jest otwarta.

Pierwszym etapem Biennale jest przysłanie zdjęć w formie cyfrowej (max. 5 szt.) oraz wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej karty zgłoszenia na adres: biennale@domchemika.pl.

Wielkość przesyłanej wiadomości nie powinna przekraczać 50 MB.

Termin zgłoszeń upływa 18 września 2022 r.

 

W celu zakwalifikowania prac do udziału w Biennale zostanie powołana Komisja konkursowa. Lista osób zakwalifikowanych ogłoszona zostanie na stronie www.domchemika.pl.

Po wyłonieniu listy zwycięskich prac przez Komisję konkursową laureaci zostaną poproszeni o przygotowanie prac do wystawy. Format prac z oprawą to 50 cm x 70 cm.

Ostateczny termin dostarczania gotowych prac na wystawę: 31 października 2022 r.


Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo, na potrzeby którego osoby biorące udział w Biennale zostaną poproszone o nadesłanie 1 wskazanego przez Komisję zdjęcia w formie pliku cyfrowego (300 dpi, format ok. A4, CMYK lub Grey, tiff lub jpg) na adres:biennale@domchemika.pl

Wśród uczestników Biennale Komisja wybierze autora prac, dla którego w uzgodnionym terminie zostanie zorganizowana wystawa indywidualna w Puławskiej Galerii Sztuki POK „Dom Chemika”.

Otwarcie wystawy Biennale Fotografii Puławskiej nastąpi 5 listopada 2022 r. Prace eksponowane będą w Puławskiej Galerii Sztuki do 25 listopada 2022 r.

Zapraszamy do udziału.

Organizatorami Biennale są Towarzystwo Inicjatyw Własnych "Inspiracje" oraz Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika".

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Puławy.

 

Źródło: Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"