Informacja o awarii wodociągowej

Zdjęcie kranu i kropli
Zdjęcie kranu i kropli

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje o wystąpieniu awarii wodociągowej w ul. Lipowej.

Przerwa w dostawie wody występuje w ul. Lipowej i Klonowej.
Podstawiono beczkę z wodą w okolicy skrzyżowania powyższych ulic.

Przewidywany czas usunięcia awarii do godziny 16.00.