Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Foto: Zasoby UM, Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza, wniosek  złożony przez Miasto Puławy z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach” uzyskało dofinansowanie w wysokości – 392 000,00  zł co stanowi 98 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 400 000,00 zł.

Celem projektu będą prace rewaloryzacyjne budynku plebani oraz portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach przy ul. ul. Chrystiana Piotra Aignera 1.