Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach

Rządowy Program Odbudowy Zabytków.jpg
Foto: Zasoby UM, Rządowy Program Odbudowy Zabytków.jpg

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza, wniosek  złożony przez Miasto Puławy z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach” uzyskało dofinansowanie w wysokości – 1 281 639,49 zł co stanowi 98 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 1 307 795,39 zł.

Celem projektu będą prace konserwatorskie Dzwonnicy, Kostnicy oraz renowacja czterech zabytkowych ołtarzy Kościoła Parafialnego pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Puławach przy ul. Włostowickiej 61.