Budowa drogi w ulicy Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 w Puławach

Flaga i godło Polski
Flaga i godło Polski

Budowa drogi w ulicy Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 w Puławach

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dofinansowanie: 3 006 232,50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 015 093,50 zł

Celem zadania jest kontynuacja  budowy  drogi  w południowej części Puław, która jest niezbędna do obsługi wciąż intensywnie budującego się osiedla mieszkaniowego. Zadanie jest kontynuacją  tworzonego nowego połączenia dzielnicy z pozostałą częścią miasta odbarczającego ul. Włostowicką oraz stanowi kontynuację tworzenia bezpiecznych stref zamieszkania.  W ramach realizacji zadania powstanie 688 m drogi z chodnikiem dla pieszych, ścieżką rowerową, odwodnieniem, przejściami dla pieszych i oświetlenie. Przyjęte rozwiązania zapewnią wszystkim użytkownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa poprzez  segregację ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów, nowoczesne energooszczędne oświetlenie oraz prawidłowe odwodnienie. Rozwiązania przyjęte dla planowanej  drogi są zgodne z tymi, które zostały wykonane na pozostałych drogach w tym obszarze. Całość zostanie oznakowana poprzez zastosowanie znaków poziomych i pionowych w sposób czytelny w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa uczestników ruchu zarówno pieszego, samochodowego i rowerowego.

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Puławach So. z o.o., Partnerzy - "WOD-GAZ" T. i B. Sekita Sp. J. oraz ELGRID Sp z o.o.

Okres realizacji: kwiecień 2024 – czerwiec 2025 r.