Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach

flaga RP, godło RP
flaga RP, godło RP

Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa

Program: Rezerwa celowa budżetu Państwa

Dofinansowanie: 2.402.980,80 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.012.788,82 zł

Skwer Niepodległości położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Rezydencyjnego Książąt Czartoryskich stanowiąc część większego obszaru zabytkowego usytuowanego w obrębie historycznego układu centrum miasta Puławy wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. lubelskiego pod nr A/150. Stanowi element ścisłego centrum Puław. W roku 2021 r. Skwer Niepodległości wraz z Zespołem Rezydencyjnym Książąt Czartoryskich zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 maja 2021 r. został uznany za Pomnik Historii. Rocznie ze Skweru Niepodległości korzysta ok. 100 tys. osób. Planowana interwencja w tym miejscu jest pożądana z uwagi na konieczność utrzymania należytego stanu tej przestrzeni.

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej – 1 komplet
  2. Przebudowę placu zabaw z wymianą wierzchniej warstwy nawierzchni bezpiecznej o pow. ok. 469 m2,
  3. Przygotowanie terenu pod obsadzenia oraz wykonanie nowych nasadzeń na terenie o powierzchni ok. 4650,2 m².
  4. Wymianę nawierzchni mineralnych na terenie Skweru Niepodległości o powierzchni ok. 3774 m2 wraz z wykonaniem odwodnienia – drenażu rurowego ze studzienkami chłonnymi – ok. 300 mb.
  5. Wykonanie nowych alejek o nawierzchnia mineralnej  o łącznej pow. ok. 95,3 m2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.10.2023 r.