Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach

flaga RP, godło RP
flaga RP, godło RP

Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa

Program: Rezerwa celowa budżetu państwa

Dofinansowanie: 4.687.019,19 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6.002.933,00 zł

W ramach realizacji projektu planowany jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 249,88 kWp na carportach wraz z magazynem energii 93-94 kWh oraz ładowarką dla pojazdów elektrycznych, które mają powstać na parkingu bezpośrednio przylegającym do budynków Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego. Kolejnymi elementami projektu jest powstanie instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii 11-12 kWh dla każdej instalacji na innych obiektach użyteczności publicznej tj. m.in. Urzędu Miasta Puławy, oraz obiektach Miejskiego Ośrodka Portu i Rekreacji (łącznie na czterech obiektach). Planowane do wykonania instalacje na tych rodzajach obiektów użyteczności publicznej będą posiadały moc około 187,52 kWp.

Łączna moc planowanych do montażu instalacji wyniesie 437,40 kWp.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24.10.2023 r.