Rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Foto: Zasoby UM,

Godło polskie oraz flaga polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Na podstawie umowy nr 756 z dnia 23 marca 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa. 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nazwa zadania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania: 615.000 zł

Wartość dofinansowania: 1.000.000 zł

Opis zadania:  Środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczone zostaną na dofinansowanie działań miasta polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.