Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 Priorytet 3

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb.jpg
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb.jpg

Miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

grafika: flaga Polski i herb

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.       

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (w skrócie NPRCz)   finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

Poniżej znajduje się wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez Miasto Puławy, które otrzymały wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania: "Zakup nowości wydawniczych i realizacja działań promujących czytelnictwo w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy oraz zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych".

 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz  - 2 500 zł
 • Kwota wkładu własnego - 625 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania - 3 125 zł

Miejskie Przedszkole nr 3 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz  - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Miejskie Przedszkole nr 13 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 2 500 zł
 • Kwota wkładu własnego - 625 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 125 zł

Miejskie Przedszkole nr 14 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Miejskie Przedszkole nr 16 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Miejskie Przedszkole nr 18 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 3 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 750 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -3 750 zł

Łącznie przedszkola otrzymały

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   - 32 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 8 000 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -40 000 zł

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach
 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz   -12 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 3 000 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -15 000 zł

 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz  -12 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 3 000 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -15 000 zł

 3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Puławach

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz  -12 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 3 000 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania -15 000 zł

Łącznie szkoły otrzymały

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz  -36 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 9 000 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania - 45 000 zł

Razem

 • Kwota dofinansowania w ramach NPRCz  -68 000 zł
 • Kwota wkładu własnego - 17 000 zł
 • Całkowity koszt realizacji zadania - 85 000 zł