Program eTwinning w Szkole Podstawowej nr 1

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

Czym jest Program eTwinning  europejska społeczność szkolna?

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Korzyści dla Szkoły i nauczycieli

Możliwość realizowania projektów krajowych i międzynarodowych, rozpoznawalność placówki, możliwość doskonalenia dla nauczycieli.

Doskonalenie nauczycieli:

eTwinning oferuje szereg form doskonalenia zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli:

  • Konferencje promocyjne: ogólnopolskie konferencje tematyczne kierowane do różnych grup docelowych (np. nauczycieli szkół zawodowych)ogólne oraz dedykowane nauczycielom różnych specjalności,
  • Szkolenia międzynarodowe: warsztaty doskonalenia zawodowego oraz seminaria kontaktowe,
  • Szkolenia krajowe: konferencje, seminaria krajowe,
  • Kursy internetowe dla nauczycieli: „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”, „Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?” oraz liczne kursy tygodniowe prowadzone na platformie Moodle,
  • Wydarzenia online odbywają się przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencji Wydarzenia na eTwinning Live. Poświęcone są poszczególnym tematom z zakresu programu eTwinning.
  • Szkolenia regionalne –  warsztaty organizowane bezpośrednio w szkołach z udziałem regionalnych przedstawicieli eTwinning. Spotkania te organizowane są z inicjatywy przedstawicieli lub zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów placówek

Wszystkie formy doskonalenia dla nauczycieli są bezpłatne.

Formą uznania za zaangażowanie w pracę projektową w szkole jest odznaka Szkoły eTwinning.

W Puławach 2 Szkoły mają taką odznakę

1.Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki od 2018r.

2.Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza od 2020r.

Korzyści dla Szkoły i nauczycieli

Możliwość realizowania projektów krajowych i międzynarodowych, rozpoznawalność placówki, możliwość doskonalenia dla nauczycieli.

Doskonalenie nauczycieli:

eTwinning oferuje szereg form doskonalenia zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli:

Wszystkie formy doskonalenia dla nauczycieli są bezpłatne.

Ambasadorowie eTwinning to trzon społeczności eTwinning.
To pełni entuzjazmu i doświadczenia nauczyciele, realizujący projekty eTwinning, wspierający eTwinnerów w kwestiach pedagogicznych i technicznych, a także oferujący szkolenia stacjonarne i online.

W województwie lubelskim jednym z Ambasadorów i trenerów jest Beata Wójcik – wicedyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1.
Zapraszam serdecznie do kontaktu: beata.wojcik@wp.pl

Link do strony eTwinning https://etwinning.pl/

Załączniki do obejrzenia

Program eTwinning - Nowoczesna edukacja online

https://youtu.be/fFba51gIJIw

Program eTwinning – 15 lat kreatywnej edukacji
https://youtu.be/ZJLQ6xGutpM