Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów

Na zdjęciu książki, banknoty i biret absolwenta na tle zapisanej tablicy szkolnej
Na zdjęciu książki, banknoty i biret absolwenta na tle zapisanej tablicy szkolnej

Informujemy, że od 1 października 2023 r. rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium rocznego i specjalnego w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyznanie stypendium jest jednoczesne zamieszkiwanie i studiowanie na terenie miasta Puławy.

Stypendium może być przyznane wybitnie uzdolnionym studentom, którzy spełniają pozostałe kryteria przyznania świadczenia.

Szczegółowe informacje (w tym wysokość średniej uprawniającej do ubiegania się o przyznanie stypendium) znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/94/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach zmienionej Uchwałą nr XII/120/19 Rady Miasta Puławy z dnia 24 października 2019 r.

Formularz wniosku oraz klauzuli informacyjnej dostępny jest poniżej.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendiów wraz z klauzulą informacyjną należy składać w terminie  od 1 do 31 października 2023 r. za pośrednictwem platformy EPUAP, drogą pocztową na adres Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy.