Realizacja Programu Laboratoria Przyszłości

Rrealizacja programu laboratoria przyszlosci 2.jpg
Rrealizacja programu laboratoria przyszlosci 2.jpg

25 i 26 listopada Miasto Puławy otrzymało dwie transze środków na realizację Programu Laboratoria Przyszłości.

Docelowo otrzymamy 1 092 700 zł. Niebawem miejskie szkoły podstawowe wzbogacą się w atrakcyjne pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli.

Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jest głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM). W ramach Programu szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Do 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym wydanym przez MEiN.

Do wyposażenia podstawowego należą:

- drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)

- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

- sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.)

- stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Program daje także możliwość sfinansowania dodatkowego wyposażenia wybranego przez szkołę. Jest to wyjątkowa okazja na doposażenie placówek w innowacyjne pomoce dydaktyczne.