Oświata przyszłości - I puławska debata

DSC05202.JPG
Foto: Zasoby UM, DSC05202.JPG

18 stycznia w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyła się debata poświęcona puławskiej oświacie.

18 stycznia w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyła się debata poświęcona puławskiej oświacie. W fotelach eksperckich zasiedli m. in. Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiukdr Wiesław Poleszak z wydziału Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dr Wioletta Kozak – Kierownika Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz gospodarze debaty - Prezydent Paweł Maj, Wiceprezydent Beata Kozik, a także Agnieszka Zamojska - Kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

Eksperci pochylili się nad wyzwaniami oświaty w kontekście pandemii oraz nowelizacji ustawy Prawa oświatowego, a także szansami i zagrożeniami puławskiej edukacji.

Zaprezentowano także raport  „Analiza działalności organizacyjnej i finansowej szkół prowadzonych przez Miasto Puławy pod kątem jej optymalizacji i racjonalizacji”.

Na drugą część debaty zapraszamy Państwa już 8 lutego.