Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 2024

Miejsce pamięci na cmentarzu na ul. Piaskowej
Miejsce pamięci na cmentarzu na ul. Piaskowej

12 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 14 kwietnia o godzinie 9:00 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach odbyła się msza ku pamięci ofiar, po której nastąpiło przejście pod pomnik Katyński i złożenie kwiatów.

W imieniu Rady Miasta Puławy oraz Prezydenta Miasta Puławy kwiaty złożyli Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy Paweł Matras i Radny Rady Miasta Puławy Michał Śmich.

 

W piątek 12 kwietnia odbyła się uroczystość na terenie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach przy Dębie Pamięci honorującym zamordowanego w Katyniu porucznika Michała Matrasa. W uroczystości wziął udział Paweł Maj - Prezydent Miasta Puławy i Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Agnieszka Zamojska.

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiono Uchwałą Sejmu RP z 14 listopada 2007. 84 lat temu funkcjonariusze NKWD dokonali ludobójstwa na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS. Informację o odkryciu zbiorowych grobów w Katyniu do ogólnej wiadomości podało radio niemieckie 11 kwietnia 1943 r.