Koordynatorzy dostępności

grafika-kontakt.png
Foto: pixabay, grafika-kontakt.png

Koordynatorzy dostępności

Urząd Miasta Puławy, ul. lubelska 5, 24-100 Puławy


Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej 

Sylwia Skwara 

telefon:  81 458 6182  

e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl


Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Anna Nieleszczuk

telefon: 81 458 6110 

e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl


Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Mariusz Niedbalski

telefon: 81 458 6066

e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl