Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne

Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne
Foto: canva.com, Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne

Zapraszamy podmioty świadczące usługi weterynaryjne do składania ofert na usługi weterynaryjne opisane w poniższych zapytaniach ofertowych

- zapytanie ofertowe: Nagłe zachorowania i pomoc powypadkowa dla zwierząt bezdomnych i wolnożyjących kotów

- zapytanie ofertowe: Pomoc weterynaryjna dla dzikich zwierząt

- zapytanie ofertowe: Sterylizacja i kastracja psów i kotów – Budżet Obywatelski 2023.

Oferty muszą być złożone na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego. Termin składania ofert: 11 stycznia 2023 r., drogą mailową na adres srodowisko@um.pulawy.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy. Pytania proszę kierować pod numer telefonu 81 458 60 32 lub na adres srodowisko@um.pulawy.pl .

 

Załączniki do artykułu