Budki dla jerzyków rozdane

DSC05489.JPG
DSC05489.JPG

25 kwietnia przy Urzędzie Miasta Puławy odbyła się akcja edukacyjno-informacyjna z przekazywaniem gotowych budek lęgowych dla jerzyków wszystkim chętnym mieszkańcom miasta.

Akcja „Budki dla jerzyków” prowadzona jest przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, w ramach realizowanego od 2008 r. programu edukacyjnego „Zapraszamy Ptaki do Puław”. 24 kwietnia rozdanych zostało 60 gotowych budek.

Celem programu „Zapraszamy Ptaki do Puław” jest:

- zapoznanie mieszkańców Puław z gatunkami ptaków żyjącymi w mieście oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków w przyrodzie;

- obserwacja ptaków owadożernych, a w tym jerzyka (łac. apus apus);

- zwiększenie populacji ptaków, przede wszystkim owadożernych, żyjących na terenie miasta Puławy;

- włączenie mieszkańców Puław, a przede wszystkim dzieci i młodzież, w działania na rzecz ochrony przyrody.


Coś o jerzyku…

Jerzyk (łac. apus apus) to gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny jerzykowatych, zamieszkuje niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej Afryce. Do Polski przylatuje na początku maja, a odlatuje w połowie sierpnia. Jerzyk jest wspaniałym, nieuciążliwym dla ludzi ptakiem – nie brudzi ścian budynków, nie siada na parapetach, ani na balkonach. Poluje na komary, meszki oraz wiele innych owadów, które stanowią realne zagrożenie dla zieleni miejskiej
i uciążliwość dla mieszkańców. Jerzyki - to niezwykle pożyteczne ptaki.


Pamiętajcie o odpowiedniej lokalizacja budek

Jerzyk jest ptakiem zasiedlającym głównie miasta. Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra (na wysokości optymalnej 10m).

Poniżej budki powinna być swobodna przestrzeń. Należy zapewnić ptakom swobodny dolot do budek, nie mogą przeszkadzać drzewa czy sztuczne konstrukcje.

Budki należy wieszać na ścianach wschodnich lub północnych, unikać południowej wystawy, tak żeby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem w czasie letnich upałów, co grozi przegrzaniem
i śmiercią piskląt.

Budka powinna być powieszona pod okapem, który zapewni osłonę przed zalewaniem jej podczas ulewnego deszczu.

Jerzyki to ptaki kolonijne, dlatego też budki powinny być wieszane po kilka sztuk obok siebie lub segmenty budek z wieloma otworami wlotowymi.

Co kilka lat budki powinny zostać wyczyszczone ze starego materiału gniazdowego, tak żeby ptaki chętnie je powtórnie zajmowały.