Wymień piec i skorzystaj z dotacji

Dachy z kominami i dymem
Dachy z kominami i dymem

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku zgodnie z zapisami uchwały „antysmogowej” zakazana będzie eksploatacja kotłów na paliwo stałe niespełniających wymogów 1 i 2 klasy oraz bezklasowych.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku zgodnie z zapisami uchwały „antysmogowej” zakazana będzie eksploatacja kotłów na paliwo stałe niespełniających wymogów 1 i 2 klasy oraz bezklasowych.

Kolejne terminy wymiany kotłów to 31 grudnia 2026 r., po którym nie będzie dozwolona eksploatacja kotłów 3 i 4 klasy, a od 31 grudnia 2029 r. kotłów klasy 5.

Klasę kotła można odczytać z tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu.

Przypominamy o możliwości skorzystania z dotacji do likwidacji kotła na paliwo stałe w ramach miejskiego „Programu ograniczania niskiej emisji”, a także w ramach ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Jeżeli masz pytania dotyczące możliwości uzyskania dotacji, zapytaj o szczegóły pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy pod numerem tel. 81 458 61 30.

Treść Uchwały Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw