Uwaga wścieklizna!

Foto: Źródło: Pixabay,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o stwierdzeniu ognisk wścieklizny zwierząt dzikich i domowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o stwierdzeniu ognisk wścieklizny zwierząt dzikiach i domowych na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących w województwem lubelskim. Oznacza to wzrost ryzyka zachorowania zwierząt na tę chorobę oraz zwiększenie prawdopodobieństwa przeniesienia wirusa na człwoieka. Powołując się na Rozporządzenie numer 3 Wojewody Lubelskiego, z dnoa 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, informuje o obowiązku szczepień psów i kotów na terenie powiatu puławskiego.
 

 1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).

 1. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

 2. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane
  o wściekliznę.

 1. Każdy przypadek pogryzienia człowieka przez zwierzę (posiadające aktualne szczepienie p/wściekliźnie lub nie) może być traktowane jako podejrzenie zarażenia człowieka wirusem wścieklizny przez zwierzę. W takich przypadkach jest przeprowadzana przez lekarza weterynarii 15-to dniowa obserwacja zwierzęcia w celu wykluczenia wścieklizny z możliwością jej przedłużenia do 21 dnia, licząc od momentu pogryzienia.

 2. Każde padłe zwierzę podejrzane o wściekliznę jest badane laboratoryjnie przez właściwy terytorialnie Zakład Higieny Weterynaryjnej i/lub Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach w celu ostatecznego wykluczenia choroby.

 3. Zwłoki małych zwierząt lub sama głowa (badany jest mózg zwierzęcia) jest przyjmowana do badania po uprzednim powiadomieniu właściwego terytorialnie powiatowego inspektoratu weterynarii dla miejsca padnięcia podejrzanego o wściekliznę zwierzęcia.

 4. W powiadomieniu należy podać następujące informacje:

  • Dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres) + nr tel. kont.

  • Gatunek zwierzęcia wraz z opisem np. wiek, płeć maść

 • Dane właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres) + tel. kont.
  (w przypadku zwierząt domowych)

 • Datę i miejsce padnięcia zwierzęcia

 • Zwięzły opis zdarzenia (jak doszło do zdarzenia, kto miał kontakt ze zwierzęciem, data szczepienia zwierzęcia p/wściekliźnie).