Sterylizacja i kastracja psów i kotów - nabór uzupełniający do programu

Foto: Pixabay,

Z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Sterylizacji i kastracji psów i kotów wraz z elektronicznym znakowaniem zwierząt, należących do mieszkańców Miasta Puławy w 2022 r.” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że uruchomiono od dnia 11 sierpnia 2022 r. dodatkowy nabór wniosków.

Program realizowany jest do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Jednocześnie informujemy, że o możliwości skorzystania z powyższej usługi decyduje kolejność zgłoszenia się do wybranego gabinetu weterynaryjnego. Zastrzega się, że nie wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną zrealizowane.

Celem akcji jest popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadwyżki populacji zwierząt domowych co w efekcie zminimalizuje liczbę psów i kotów trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

Termin składnia wniosków w naborze uzupełniającym do 25 sierpnia 2022 r.

Akcja sterylizacji/kastracji dotyczy zwierząt:

1.    wyłącznie z terenu Miasta Puławy – miejsce zameldowania i zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia, które będzie weryfikowane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w oparciu o posiadane przez Urząd Miasta Puławy dane;

2.    powyżej 6 miesiąca życia;

3.    zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie;

4.    zwierząt zaczipowanych, w związku z powyższym, psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Zabieg polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa, kota i jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez Miasto Puławy?

1.    W celu wzięcia udziału w akcji należy: 

a)    złożyć wniosek w dwóch egzemplarzach (załączony poniżej) w Urzędzie Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24 – 100 Puławy;

b)    okazać książeczkę zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (przy odbiorze pozytywnie zweryfikowanego wniosku).

2.    Z pozytywnie zweryfikowanym formularzem wniosku, należy udać się do jednego z biorących udział w Projekcie zakładów weterynaryjnych, gdzie, po wizycie kwalifikacyjnej, zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

3.    Właściciel zwierząt może wykonać sterylizację/kastrację maksymalnie dwóch zwierząt w danym roku kalendarzowym.

Gabinety, które dysponują wolnymi środkami finansowymi:

  • Przychodnia dla Zwierząt Animal-Wet  Pana Jacka Krasuckiego, ul. Piłsudskiego 2, 24-100 Puławy, tel. 607-300-644;
  • Gabinet Weterynaryjny Pana Przemysława Reicherta, ul. Wróblewskiego 16d/5, 24-100 Puławy, tel. 508-434-351;
  • Puławskie Centrum Weterynaryjne Pani Katarzyny Juszkiewcz, Pana Łukasza Juszkiewicza, ul. Mościckiego 1, tel. 883-448-446.

Regulamin określający szczegółowe zasady sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz formularz wniosku znajdują się w załączeniu.

 

Załączniki do artykułu