Uzyskaj dotację z programu „Czyste Powietrze” - spotkanie

Czyste powietrze
Czyste powietrze

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 24 marca 2022 r. o godzinie 17.00, w świetlicy wiejskiej w Klikawie, ul. Długa 21.

Podczas spotkania zostaną omówione ogólne wymogi programu i warunki uzyskania dotacji do zmiany systemu ogrzewania i termomodernizacji budynku. Będzie też możliwość skorzystania z pomocy w wypełnieniu wniosku o uzyskanie dofinansowania oraz sprawdzenia wysokości możliwej do uzyskania dotacji.

Zapraszamy także do Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ul. Lubelska 5, 24-100 tel. 81 4586130, mail: srodowisko@um.pulawy.pl 

Punkt ten prowadzony jest na mocy porozumienia pomiędzy gminą Miasto Puławy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie  www.czystepowietrze.gov.pl