Przekazanie budek lęgowych dla jerzyków

Foto: Zasoby UM,

27 kwietnia Biuro Zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich, jak co roku, przeprowadziło kampanię edukacyjną połączoną z akcją przekazywania gotowych budek lęgowych dla jerzyków.

Zainteresowanie mieszkańców było ogromne, wobec czego budki zostały rozdane znaczniej szybciej niż zaplanowano. O edukację mieszkańców zadbały panie z Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego. Warto wspomnieć, że bardzo dużą część budek wykonali osadzeni z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w ramach warsztatów resocjalizacyjnych, za co dziękujemy. Zostały one dzisiaj dostarczone przez kadrę ZK w Opolu.