Program Czyste Powietrze w Puławach - dane liczbowe

Logo czyste powietrze
Logo czyste powietrze

Poniżej prezentujemy dane dotyczące wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Mieście Puławy (stan na 31 marca 2024 r.). Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania do wymiany "kopciucha" i termomodernizacji budynku skontaktuj się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy i zapytaj o szczegóły - tel. 81 458 61 30.

Dane dotyczące wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Mieście Puławy (stan na 31 marca 2024 r.):

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 211

- liczba zawartych umów o dofinansowanie: 163

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 114

- kwota wypłaconych dotacji: 2 220 553,78 zł.