Program Czyste powietrze - dane statystyczne

czystte_powietrze_logo.png
czystte_powietrze_logo.png

Poniżej prezentujemy dane dotyczące wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Mieście Puławy (stan na 31 grudnia 2022 r.)

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 131
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie: 116
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 76
  • kwota wypłaconych dotacji: 1 435 099,23 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach programu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 458 61 30.