Ochrona nowych nasadzeń drzew miejskich

Foto: Zasoby UM,

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim borykają się nowe nasadzenia drzew w mieście, szczególnie w pasach drogowych jest brak wody. Przyczynia się do tego narastające ocieplanie klimatu jak również zmniejszający się poziom wody podziemnej między innymi wskutek zagęszczającej się zabudowy miejskiej oraz rozbudowy instalacji podziemnych. Susza to ogromny stres zwłaszcza dla młodych roślin. Hamuje wzrost roślin i może powodować zamieranie.

W Puławach od kilku lat stosujemy perforowane rury drenażowe do nawadniania  drzew  sadzonych na terenach parków i skwerów. Wymagają one jednak systematycznego, częstego i precyzyjnego podawania wody. W pasach drogowych nie zawsze  jest możliwość codziennego podlewania drzew rozproszonych wzdłuż wielu ulic gminnych. Od ubiegłego roku stosowane są specjalne polipropylenowe sakwy na wodę owijane wokół pni. Dzięki  membranowej konstrukcji worka, woda jest kropelkowo uwalniana precyzyjne do systemu korzeniowego drzewa. Zmniejsza to szok wywołany przesadzeniem oraz suszą. Worki napełniane są raz w tygodniu, a ich instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga stosowania żadnych narzędzi. Wszystkie drzewa podlewane w ten sposób przewały rok  bez większych przeszkód  i w obecnym sezonie kontynuujemy ten sposób podawania wody. 

Młode drzewa są szczególnie wrażliwe na susze glebową i należy je podlewać już od początku wegetacji. Uwarunkowane jest to słabym rozwojem korzeni i brakiem dostępności wody gruntowej. Notowane w ostatnim czasie opady deszczu są niewystarczające i niedobory wody należy uzupełniać z zewnątrz. Planujemy aby drzewa miejskie, sadzone w tym roku również miały szansę korzystania z wody w sezonie letnim, mając nadzieję, że treegatory poprawią warunki wzrostu i zdrowotności młodych drzew, a w konsekwencji zaoszczędzimy środki na nowe nasadzenia w kolejnych sezonach. Dodatkowo na drzewa sadzone w trudnych warunkach nakładane są specjalne osłony zapobiegające uszkodzeniom pnia podczas koszenia lub innych prac technicznych.

Opracowanie przygotowane zostało przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.