Konsultacje społeczne projektu dotyczącego ochrony środowiska

Konsultacje społeczne projektu  „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030” oraz jego  „Prognozy oddziaływania na środowisko”
Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030” oraz jego „Prognozy oddziaływania na środowisko”

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030” oraz jego „Prognozy oddziaływania na środowisko”. Dokumenty zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego i skierowane do opiniowania we wtorek 17 października br. Uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone do 17 listopada 2023 r.

Uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone do 17 listopada 2023 r.

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.