Konkursy ekologiczne dla szkół i przedszkoli

Konkursy ekologiczne dla szkół i przedszkoli
Konkursy ekologiczne dla szkół i przedszkoli

Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy serdecznie zaprasza do udziału w kontynuacji kampanii edukacyjno - informacyjnej w obszarze edukacji ekologicznej.

Uwaga! Wydłużony termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursach do środy 24.05.2023r.

Głównym celem kampanii jest kształtowanie postaw świadomych i ekologicznie odpowiedzialnych młodych mieszkańców Puław.

Tym razem serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach !!!

Dla uczniów szkół podstawowych ogłaszamy konkursy w dwóch kategoriach wiekowych tj. dla uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VIII.

Konkurs dla uczniów klas I – III
Zapraszamy do wspólnego tworzenia prac plastyczno – technicznych (makiet) wykonanych dowolną techniką na formacie (podstawie) nie większym niż A1 (tj. 594 min x 841 min) zawierających pomysły przedstawiające ciekawe i kreatywne rozwiązania ekologiczne, które są lub mogą być zastosowane na osiedlach mieszkalnych.

Konkurs dla uczniów klas IV – VIII
Zapraszamy do tworzenia filmików nagrywanych dowolnym, dostępnym sprzętem, tj. telefonem czy amatorską kamerą. Ocenianą pracą będzie krótki, maksimum 5 minutowy filmik w jakości Full HD (zapis mp4) zawierający pożądane lub niewłaściwe zachowania ekologiczne przedstawicieli różnych grup społecznych (mieszkańców Puław) oraz propozycje rozwiązań jak docierać z pozytywnym przekazem do jak najszerszego grona odbiorców.

Szczegóły konkursu – regulaminy wraz z plakatem znajdują się w załącznikach.

WAŻNE !!
Zgłoszenia do udziału w konkursie proszę o przesłanie do dnia 19.05.2023r. (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) do Grażyny Joachimowicz tel. 698 687 131 lub promocja@zuk.pulawy.pl

Termin złożenia prac do 31.05.2023r.

Natomiast wyniki konkursu będą już na początku czerwca 2023 r.

Podsumowanie kampanii i rozstrzygnięcie konkursów w dniu 6.06.2023r. odbędzie się w Puławskim Ośrodku Kultury DOM CHEMIKA.

Zapraszamy serdecznie.

Załączniki do artykułu