„Zaproś jerzyki do Puław”- odbierz budkę

Foto: Zasoby ZDM,

W dniu 27.04.2022 r. w godzinach 14:00 – 16:00 na Placu Chopina przy ul. Lubelskiej w Puławach (teren przy Urzędzie Miasta Puławy) zaplanowano akcję informacyjno- edukacyjną połączoną z przekazywaniem gotowych budek lęgowych dla jerzyków wszystkim chętnym mieszkańcom miasta.

W trakcie eventu przewiduje się krótkie prezentacje na temat: biologii jerzyka, przystosowania ptaków do życia w mieście, uciążliwości  i korzyści związanych z przyjęciem ptaków w swoim otoczeniu, zachowania  ludzi w spotkaniu z ptakami w mieście,  dokarmiania ptaków, itp.  Ponadto wśród uczestników spotkania przeprowadzone będą konkursy-quizy dot. zagadnień ekologicznych i ornitologicznych, a uczestnicy otrzymają gadżety-nagrody o tematyce przyrodniczej, ufundowane przez organizatora akcji – Urząd Miasta Puławy oraz Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Akcja „Budki dla jerzyków” prowadzona jest przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, w ramach realizowanego od 2008 r. programu edukacyjnego „Zapraszamy Ptaki do Puław”.

Celem programu „Zapraszamy Ptaki do Puław” jest:

  • zapoznanie mieszkańców Puław z gatunkami ptaków żyjącymi w mieście oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków w przyrodzie;
  • obserwacja ptaków owadożernych, a w tym jerzyka (łac. apus apus);
  • zwiększenie populacji ptaków, przede wszystkim owadożernych, żyjących na terenie miasta Puławy;
  • włączenie mieszkańców Puław, a przede wszystkim dzieci i młodzież, w działania na rzecz ochrony przyrody.

Coś o jerzyku…

Jerzyk (łac. apus apus) to gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny jerzykowatych, zamieszkuje niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej Afryce. Do Polski przylatuje na początku maja, a odlatuje w połowie sierpnia. Jerzyk jest wspaniałym, nieuciążliwym dla ludzi ptakiem – nie brudzi ścian budynków, nie siada na parapetach ani na balkonach. Poluje na komary, meszki oraz wiele innych owadów, które stanowią realne zagrożenie dla zieleni miejskiej i uciążliwość dla mieszkańców. Jerzyki - to niezwykle pożyteczne ptaki.

W ramach akcji przygotowaliśmy domki dla ptaków owadożernych – budki dla jerzyka, w tym:

  • 20 szt. natynkowych pojedynczych budek lęgowych mocowanych na ścianie- w układzie poziomym
  • 20 szt. natynkowych podwójnych budek lęgowych mocowanych na ścianie w układzie poziomym
  • 10 szt. natynkowych potrójnych budek lęgowych mocowanych na ścianie- w układzie poziomym.
  • 65 szt. pojedynczych budek lęgowych wykonanych przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, przekazanych nieodpłatnie dla mieszkańców Puław.

Gotowe budki lęgowe to sprawdzona i akceptowana przez specjalistów metoda, by stwarzać ptakom bezpieczne miejsce lęgu i wychowania młodych.

Osoby, które mają zamiar wziąć udział w kampanii zapraszamy na Plac Chopina w dniu 27.04.2022 r. w godz. 14,00 – 16,00. Chętni otrzymają bezpłatnie domek dla jerzyka. 

Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać w Dziale Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, pok. 218, tel 81/458 62 94,  81/458 62 93 osoba do kontaktu Ewelina Pacocha, adres e-mail ewelina.pacocha@zdm.pulawy.pl  lub sekretariat@zdm.pulawy.pl.

Załączniki do artykułu