Finał konkursu „Drzewo Roku 2022"

Foto: Zasoby ZDM,

Miasto Puławy zgłosiło do Konkursu „Drzewo Roku 2022” historyczny dąb szypułkowy rosnący na Skwerze Niepodległości.

Spośród zgłoszonych 40 drzew z całej Polski  jury złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników drzew wybrało 16 finalistów. Wśród nich znalazło się nasze drzewo - „Dąb Niepodległości ” posadzony  w 10 rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Drzewo znajduje się w parku miejskim „Skwer Niepodległości”; u podstawy drzewa umieszczono pamiątkowy kamień z napisem” DLA UPAMIĘTNIENIA DZIESIĘCIOLECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI MŁODZIEŻ SZKÓŁ MIASTA PUŁAWY TO DRZEWO ZASADZIŁA 11 LISTOPADA 1928 R.” oraz dodatkową tablicę o treści: „MŁODZIEŻY I MIASTU ODNALEZIONĄ PŁYTĘ PRZEKAZUJE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PUŁAW 11 XI 1988” . Dąb o rozłożystej koronie, rośnie dość swobodnie, bez barier i przeszkód. Zarówno dąb jak i tablica pamiątkowa są podświetlane nocą. Dąb Niepodległości objęty został ochroną prawną w formie pomnika przyrody Uchwałą Nr XXV/258/12 Rady Miasta Puławy z dnia 27 września 2012 r. 

O tym, które z drzew zostanie zwycięzcą konkursu zadecydują głosy internautów. Wszystkie sylwetki drzew prezentowane są na stronie organizatora – Klubu Gaja. Jest to polska organizacja ekologiczna, której celem jest zachęcenie Polaków do podejmowania realnych działań na rzecz środowiska naturalnego (Finaliści konkursu Drzewo Roku 2022). Konkurs promuje postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukuje przykłady pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, z drzewem,  które jest przez nią szczególnie doceniane. Laureatem konkursu zostaje drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów.  

Głosowanie na Drzewo Roku prowadzone będzie przez cały czerwiec 2022 r.  na stronie www.drzeworoku.pl. Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, miłośników przyrody oraz historii z całego kraju, przyjaciół Puław oraz wszystkich sympatyków i znawców drzew o wsparcie naszej kandydatury i oddanie głosu na Dąb Niepodległości.

Historia pomnika 10-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę dostępna jest w załączniku pod artykułem (wraz ze zdjęciami)

 

Załączniki do artykułu