Puławy otrzymały tytuł Gmina na 5!

Foto: Zasoby SGH,

Puławy otrzymały tytuł Gminy na 5! Raport na podstawie którego przyznani tytuł, został przygotowany dzięki pracy Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji, działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Celem projektu jest upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. W edycji 2022/2023 rankingu przebadano 714 jednostek, z czego tytuł uzyskały 53 gminy. Ranking SGH powstaje w oparciu o dwa filary: po pierwsze uwzględnia te gminy, które według wskaźnika Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – PAI, zostały sklasyfikowane jako segment A lub B; po drugie ocenia witryny internetowe gmin, to czy i jak gmina odpowiada na maile w języku polskim oraz odpowiedzi na maile w języku angielskim.