Ranking Gmin Lubelszczyzny 2022: wysokie miejsce Puław

Foto: Zasoby UM,

Miasto Puławy zajęło III miejsce w kategorii Gminy miejskie oraz I miejsce w kategorii Gmina – lider Powiatu Puławskiego w szóstej edycji Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2022. Nagrody odebrał 9 grudnia w Wincetowie koło Lubartowa Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj.

Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. W tym roku wydarzenie zostało zorganizowane w partnerstwie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Roztocze.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.