Jak przetrwać powódź

Jak bezpiecznie przetrwać powódź

Woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, największych statystycznie niszczycieli ludzkiego dobytku. Powódź najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo szybkiego topnienia śniegów


Treść artykułu

PRZYGOTUJ SIĘ ZANIM ZASKOCZY CIĘ POWÓDŹ!

Poznaj podstawowe pojęcia związane z zagrożeniem powodziowym:

  • Pogotowie przeciwpowodziowe – wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
  • Alarm powodziowy – ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.

Na powódź należy być przygotowanym. Pomocny jest stworzony wcześniej rodzinny plan bezpieczeństwa, w którym zawarte zostaną informacje o tym, jak zaplanować działania przed powodzią, w czasie jej występowania i po ustąpieniu wody.

Władze lokalne poinformują o konieczności opuszczenia domu i wskażą miejsce czasowego pobytu. Przed nadejściem powodzi należy przeprowadzić ewakuację swojej rodziny, mienia oraz zwierząt.

Decydując się na pozostanie w miejscu zamieszkania pamiętaj, aby:

- zadbać o stałą aktualizację informacji na temat sytuacji powodziowej, za pomocą

  mediów lub poprzez bezpośredni kontakt z centrum zarządzania kryzysowego,

- przenieść na najwyższą kondygnację budynku cenne przedmioty i dokumenty

  zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zorganizować bezpieczne miejsca do

  spania,

- przywiązać lub przenieść do wnętrza budynku przedmioty znajdujące się poza

  domem, które mogą zostać porwane przez wodę,

- uszczelnić miejsca przenikania wody do budynku, przygotować worki z piaskiem

  oraz sprzęt do ochrony zabudowań przed wodą.

Do elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas powodzi zalicza się następujące:

1. Wyłącz dopływ energii elektrycznej, gazu, wody z wodociągu oraz zamknij

    kanalizację, zabezpiecz przed wymyciem szambo i szkodliwe środki.

2. Przygotuj zapas wody, a tę do spożycia przechowuj w szczelnie zamkniętych

    pojemnikach. Nie pobieraj wody ze studni, a używanie wodociągu uzależniaj  

    od zgody władz lokalnych. Gotuj wodę przeznaczoną do higieny osobistej,

    mycia naczyń oraz płukania owoców i warzyw.

3. Pamiętaj, że droga, którą jedziesz samochodem może być podmyta. Jeśli więc

    utkniesz w wodzie, natychmiast opuść pojazd.

4. Nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych znajdujących się poza domem, gdyż

    grozi to porażeniem prądem.

5. Sprawdzaj tyczką grunt, gdy przechodzisz przez wodę, by uniknąć upadków.

6. Nie stój na moście, gdy woda jest wysoka, gdyż może on ulec zniszczeniu.

7. Pamiętaj, aby często myć i odkażać ręce.

 

CO ROBIĆ PO OPADNIĘCIU WODY:

Ze względu na możliwość skażenia wody, która zalała gospodarstwo, powinniśmy pozostać jak najdłużej poza zasięgiem obszaru zalanego.

Słuchając uważnie komunikatów dotyczących zmian pogody i sytuacji powodziowej, uzyskam pewność, że woda nie powróci. Wówczas możemy podjąć prace przywracające domostwu stan umożliwiający normalne bytowanie rodziny. Po ustaniu powodzi należy zadbać o oględziny stanu
technicznego budynków z udziałem specjalisty do spraw budowlanych. Woda mogła dokona zniszczeń zagrażających konstrukcji obiektu, m.in. naruszyć fundamenty, ściany, stropy, a także mogących ranić ludzi, jak np. odpadające tynki, okna i drzwi. Wykwalifikowani fachowcy powinni sprawdzić też instalacje przed podłączeniem gazu i prądu.

Wypompowanie wody z piwnic należy przeprowadzać w sposób przemyślany, gdyż czynność ta wykonywana zbyt szybko, może wpłynąć niekorzystnie na wytrzymałość fundamentów. Przystąpić do niej można, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy niż w piwnicy. Jeśli poziom cieczy w budynku
się podnosi, prace należy przerwać i ustalić przyczynę tego zjawiska.

Aby ograniczyć rozwój grzybów i pleśni wykonaj następujące czynności:

- ogrzewaj i wietrz pomieszczenia w celu osuszenia budynku,

- usuń wykładziny podłogowe i inne elementy wykończenia i wyposażenia nasączone

  wodą,

- ustaw meble ponad podłogą i odsuń od ścian,

- odkaź środkami dezynfekującymi ściany, sufity oraz wyposażenie.

Łatwo ulec zatruciu, również pokarmowemu. Aby temu zapobiec, przestrzegaj zasad:

1. Prace wykonuj w rękawiczkach i butach gumowych.

2. Żywność przechowuj w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

3. Wyrzuć środki higieny i produkty spożywcze, które miały kontakt z wodą 

    powodziową.

4. Utrzymuj czystość, dezynfekuj urządzenia sanitarne, a także pamiętaj o częstym  myciu i dezynfekowaniu rąk.

 

1