Komunikat o jakości wody

Foto: Zasoby UM,

W obliczu błędnie funkcjonującej informacji w przestrzeni publicznej Miasta Puławy o skażeniu wody, uprzejmie informujemy, że powyższe zjawisko dotyczy gminy wiejskiej Puławy. Woda w mieście Puławy jest pod stałym nadzorem epidemiologicznym i nie ma żadnego zagrożenia wynikającego z jej korzystania zarówno dla celów sanitarnych jak też bezpośredniego spożycia.