Monitoring wizyjny - podstawowe informacje

centrum monitoringu.jpg
centrum monitoringu.jpg

Podstawowe cele monitoringu wizyjnego miasta Puławy to:

  • ochrona bezpieczeństwa osób i mienia,
  • ochrona porządku publicznego,
  • pozyskiwanie materiału dowodowego.

Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym - stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.

Monitoring miejski stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Pasywny monitoring wizyjny – obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd.

Aktywny monitoring wizyjny - obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji.

Straż Miejska Miasta Puławy jest użytkownikiem  Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Puławy SMWMP i za jego pomocą prowadzi obserwację wybranych części miasta.

Straż Miejska posiada stały dostęp do nagrań SMWMP i jako użytkownik systemu może przeglądać oraz zabezpieczać wskazane części materiału wizyjnego na nośnikach zewnętrznych.

Każdy mieszkaniec może zwrócić się pisemnie o przegląd i zabezpieczenie nagrania z SMWMT przedstawiając powód takiego wystąpienia oraz niezbędne dane uczestników zdarzenia takie jak:
 

  • data oraz przedział czasowy wystąpienia zdarzenia,
  • dokładne miejsce wystąpienia zdarzenia- ulica nr domu, najbliższy nr posesji, elementy charakterystyczne otoczenia, szczegóły architektoniczne,
  • znaki szczególne, jednoznacznie identyfikujące szukany pojazd (marka, kolor, nr rejestracyjny itd.),
  • cechy charakterystyczne osób (kolor ubrania, postura, sposób poruszania się itp.)
  • dane kontaktowe (telefon, email)


Materiał "ze wskazania" prywatnego zostaje zabezpieczony na okres 3 msc. od daty ujawnienia zdarzenia i jest przechowywany w postaci elektronicznej. Po zabezpieczeniu materiału Wnioskodawca informowany jest wskazaną droga komunikacji o jego zabezpieczeniu i możliwości wykorzystania przez uprawnione osoby.

Podstawa prawna

ust. 2 art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.

Straż Miejska w Puławach, w ramach budowy Systemu Monitoringu Miejskiego, zainstalowała 79 kamer.

Przy pomocy kamer, operatorzy SM prowadzą obserwację miejsc publicznych w przestrzeni miejskiej

 

Załączniki do artykułu