Usuwanie szkód wywołanych silnym wiatrem: informacja Wojewody Lubelskiego

Lubelski Urząd Wojewódzki
Foto: Lubelski Urząd Wojewódzki, Lubelski Urząd Wojewódzki

Usuwanie szkód wywołanych silnym wiatrem: informacja Wojewody Lubelskiego

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w dniach 18-20 lutego 2022 r., a w szczególności silnym wiatrem, który w wielu gminach uszkodził dachy na budynkach mieszkalnych Wojewoda Lubelski informuje, że na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl w zakładce Aktualności – dla samorządów, opublikowane zostały uaktualnione procedury związane z ubieganiem się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.